Met de MDIEU ondersteunt het kabinet sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen voor vervroegde uittreding (RVU’s) van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. Voorwaarde is wel dat deze werkgevers naast het toepassen van de RVU’s tegelijkertijd investeren in duurzame inzetbaarheid. De slag naar het duurzame inzetbaar houden van werkenden moet plaatsvinden op de werkvloer en binnen de bedrijfscultuur. Na afloop van de regeling zou duurzame inzetbaarheid een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel moeten zijn van de manier waarop Nederland werkt.

yoga training op werk

Ben jij op zoek naar manieren om de vitaliteit van jouw bedrijf te vergroten? Onderstaand vind je alles wat je moet weten om deze subsidie aan te vragen.


Tijdvakken voor Subsidieaanvragen
Het is belangrijk om te weten dat jouw subsidieaanvraag voor een activiteitenplan kunt indienen in het aangegeven tijdvak. Voor dit jaar is het tijdvak geopend van 1 september tot en met 30 november 2023. Maar dat is niet alles: in 2024 volgt nog een aanvraagtijdvak, waardoor u meerdere kansen krijgt om deel te nemen aan dit initiatief. Houd er rekening mee dat buiten deze specifieke periodes het niet mogelijk is om de aanvraag in te dienen.

Benodigde Documentatie
Om ervoor te zorgen dat jouw subsidieaanvraag soepel verloopt, zijn er enkele bijlagen vereist. Deze documenten helpen ons een duidelijk beeld te krijgen van jouw plannen en de impact die ze kunnen hebben. De benodigde bijlagen zijn onder andere:

  • Samenwerkingsovereenkomst activiteitenplan: Dit document geeft inzicht in de samenwerking tussen de betrokken partijen en de gedeelde doelen.
  • Statuten: We vragen om de statuten van zowel de hoofdaanvrager als de werknemers- en werkgeversorganisaties binnen het samenwerkingsverband.
  • Sectoranalyse: Een sectoranalyse, of een bijgewerkte versie daarvan, voor de sector waarop uw activiteitenplan van toepassing is, helpt ons de bredere context te begrijpen.
  • Bijlage model activiteitenplan MDIEU: Dit verplichte format biedt een diepgaand inzicht in de thema’s, activiteiten, doelen, aanpak en verwachte resultaten van jouw voorgestelde activiteitenplan.
  • Bijlage model begroting MDIEU: Dit verplichte format biedt een gedetailleerde onderbouwing van de kosten, inclusief uitleg over hoe de investeringen in jouw activiteitenplan worden gefinancierd.
  • Kopie-bankafschrift: Een kopie van een bankafschrift met een rekeningnummer dat kan worden herleid naar de hoofdaanvrager is vereist.
creeer bevlogenheid voor jouw team

Beoordeling en Resultaten
Jouw ingediende subsidieaanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld door Uitvoering van Beleid. Hierbij wordt gecontroleerd of uw aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. ze bekijken in het bijzonder of de voorgestelde activiteiten en kosten subsidiabel zijn. Deze grondige beoordeling neemt maximaal dertien weken in beslag.

Wil jij een de MDIEU Subsidie aanvragen? Kijk dan op de website van de overheid voor meer informatie. Wij denken graag mee over een passend activiteitenplan voor jouw bedrijf. Vraag hier een offerte aan als onderdeel van jouw subsidie aanvraag.

× Vragen?