(MDIEU) is een subsidieregeling van het Ministerie van SZW. De MDIEU biedt samenwerkingsverbanden van sociale partners in sectoren, financiële ondersteuning om activiteiten te ontwikkelen die een stevige impuls geven aan de duurzame inzetbaarheid (DI) van werkenden. Onder duurzame inzetbaarheid verstaan wij: werkenden gemotiveerd, gezond en productief houden. De MDIEU biedt een subsidie voor activiteiten die structurele aandacht voor DI bevorderen en die de eigen regie van werkenden versterken. De subsidie kan ook gelden voor het verder ontwikkelen, intensiveren of monitoren van bestaande initiatieven.
activiteitenplan thema's

Bij Health 4 Business houden wij ons voornamelijk bezig met Thema A: Het gezond, veilig en vitaal werken bevorderen.

Preventieve aanpak gericht op het voorkomen van: voortijdig uitvallen van werkenden uit het arbeidsproces, verlies van vitaliteit en productiviteit of een arbeidsgerelateerde ziekte. Het bevorderen van een cultuur waar veilig gewerkt wordt en kan worden. Naast aandacht voor werkomstandigheden maakt ook het bevorderen van de bewustwording bij werkenden voor een gezonde leefstijl deel uit van dit onderwerp.

Onderstaand wordt omschreven wat de overheid bedoelt met het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken. Daarnaast lichten wij toe welke van onze diensten hierbij kunnen ondersteunen.

• Voorkomen dat werkomstandigheden een risico voor de gezondheid vormen door het aanpakken van zware werkomstandigheden. Zoals bijvoorbeeld: het werken in de nacht; extreme onregelmatigheid, permanente beschikbaarheid, werken met gevaarlijke stoffen of blootstelling aan andere omgevingsrisico’s en fysieke belastende werkzaamheden.

Kies voor bedrijfsfysiotherapie, werkplekonderzoek of spreekuur.

• Alertheid, aandacht en interventies voor factoren in het werk die stress kunnen veroorzaken. Bijvoorbeeld: hoge werkdruk, emotioneel belastend werk (bijvoorbeeld; werk met lastige klanten), arbeidsconflicten, seksuele intimidatie, pesten- agressie en geweld en disbalans in privé/werk.

Kies voor onze boks workshops voor communicatietraining, conflicthantering, verbinden en om juist om te leren gaan met stress en werkdruk

• De activiteiten zijn gericht op behoud van de gezondheid en het werkplezier door factoren die de inzetbaarheid van werkenden van alle leeftijden kunnen schaden, vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.

Kies voor onze stoelmassages, beweging workshops, bedrijfsfysiotherapie.

• Het stimuleren en bevorderen van de bewustwording van werkenden om te werken aan hun eigen veiligheid, vitaliteit, werk- en privé-balans, veerkracht, gezonde leefstijl en werkplezier. Daarnaast hen ook de mogelijkheid bieden om de benodigde invloed hiervoor te hebben op hun werksituatie.

Kies voor onze bootcamps, boks training, yoga lessen, stoelmassages, workshops of bekijk onze vitaliteitsprogramma’s voor een combinatie van activiteiten.

creeer bevlogenheid voor jouw team

Meer weten over onze diensten?
Neem direct contact met ons op via 073 200 11 82 of mail naar Dirkje@health4business.nl

Wil jij een de MDIEU Subsidie aanvragen? Kijk dan op de website van de overheid voor meer informatie. Wij denken graag mee over een passend activiteitenplan voor jouw bedrijf. Vraag hier een offerte aan als onderdeel van jouw subsidie aanvraag.

× Vragen?